Klauzula informacyjna- wypoczynek dzieci i młodzieży

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), zgodnie z art. 13 powyższego rozporządzenia chcielibyśmy poinformować, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1) Administratorem danych zawartych w umowach – regulaminach oraz dokumentach kwalifikacyjnych do uczestnictwa w wypoczynku dla dzieci i młodzieży jest Firma Usługowo - Handlowa "MADO" Marek Gruszeczka z siedzibą w Koszalinie, ul. Jagoszewskiego 1/16, 75-447 Koszalin, reprezentowana przez Marka Gruszeczka adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr telefonu 509 157 432.

2) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) art.6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) art.9 ust.2 lit. a RODO (szczególna kategoria danych - osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach) art.6 ust.1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) - osoba wyraziła m.in. zgodę na publikację swojego wizerunku.

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w organizowanym wypoczynku dzieci i młodzieży na podstawie Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

4) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, niezbędnym do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży (przewidzianym w art. 92k ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Odmowa podania danych spowoduje brak możliwości udziału w wypoczynku dzieci i młodzieży.

5) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu w jakim je pozyskano. Okres przechowywania danych - 5 lat określony w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

6) Wgląd do danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku zgodnie przepisami prawa mają osoby i instytucje określone w aktach prawnych, na podstawie, których organizowany jest wypoczynek ( m.in. Kurator Oświaty, Państwowy Inspektor Sanitarny).

7) W toku załatwiania sprawy dane mogą być przekazywane: a) za Pana/Pani zgodą dane osobowe dziecka ( imię i nazwisko, Pesel, adres zamieszkania) i Pani/Pana podpis będą przekazane firmie ubezpieczeniowej, w celu ubezpieczenia, b) na Pana/Pani żądanie dane zawarte na wystawionej fakturze (imię, nazwisko i adres rodzica oraz imię i nazwisko dziecka) będą przekazane do biura rachunkowego prowadzącego księgowość firmy, c) może zaistnieć również taka sytuacja, że dane osobowe dziecka (imię, nazwisko, rok urodzenia oraz Pani/Pana podpis) będą przekazane innemu podmiotowi np. organizatorowi gry w paintball lub właścicielowi Parku Linowego itp. w celu uzyskania zgody na udział w tych atrakcjach.

8) Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ma Pan/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych z chwilą wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem.

9) Ma Pan/Pani prawo dostępu do podanych danych i ich sprostowania.

10) W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane 5 lat przez administratora tj. do czasu określonego w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

11) Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Chęć uczestnictwa w koloniach, obozach, wycieczkach czy zimowiskach jest związana z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych patrz wyżej klauzula informacyjna - wypoczynek dzieci i młodzieży